Werkwijze

Intakegesprek

Na je aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand stuur ik je een intakeformulier dat je zo volledig mogelijk invult en meeneemt naar het gesprek. Ben je 15 jaar of jonger? Dan zullen je ouders/verzorgers ook bij het gesprek aanwezig moeten zijn. Als je ouder bent, mag je ook alleen op gesprek komen wanneer je dat het prettigst vindt.

Voorafgaand het gesprek heb ik je ook een behandelovereenkomst toegestuurd. Als je het hier helemaal mee eens bent, ontvang ik ook deze graag ondertekend van je terug tijdens het eerste gesprek. 

Waar wil je aan werken?

Tijdens het gesprek gaan we samen jouw situatie bespreken. We kijken waar je tegen aanloopt en mee zit. Soms zijn feiten gewoon feiten. Zijn je ouders gescheiden, dan zijn ze gescheiden. Dat is niet een factor die je kan veranderen. Maar samen kunnen we wel kijken hoe je binnen die situatie er toch het beste er van kunt maken. 

 

Samen bepalen we de tussendoelen en het einddoel. Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? En wat heb je daarbij nodig? Ik vertel je welke technieken we hierbij in kunnen zetten. Dit doen we altijd in samenspraak met jou. Aan het einde van het gesprek beslis jij of je door wilt gaan met de coaching. Ben je 15 jaar of jonger? Dan heb je ook toestemming van je ouders/verzorgers nodig.

Een coachingsessie duurt ongeveer 60 minuten. Na een aantal sessies halen we het plan erbij en kijken we samen of we op de goede weg zijn. Als je wilt kun je ook Fries met mij praten.

Mijn werkwijze in korte stappen

  • Eerst heb ik een intakegesprek (vaak met de ouders/verzorgers erbij)

  • We inventariseren wat er speelt en wat de actuele stand van zaken is 

  • Samen gaan we een behandelplan maken. Hierin staat o.a. waar we aan gaan werken, de tussen- en einddoelen, de duur van het coachingstraject en wanneer er tussenevaluaties zijn. Het dossier kan te allen tijde opgevraagd worden.

  • De coachingsessies beginnen volgens het behandelplan

  • Er vindt terugkoppeling met de ouders/verzorgers plaats (tenzij anders bepaald)

  • Tijdens de laatste sessie vindt er een eindevaluatie plaats
    (waarna eventueel een vervolgtraject mogelijk is)