Kindercoaching

Kindercoach Tiertsje

Ik word blij van het contact met kinderen. In een kinderwereld gebeurt alles op een puur niveau. De onderwerpen lijken klein en simpel maar zijn daarom niet minder van betekenis. Het gevoel daarin iets voor een kind te kunnen betekenen, geeft mij enorm veel energie. 

 

Kinderen zijn kwetsbaar.

Er gebeurt soms zoveel in de volwassen wereld om het kind heen dat ze het niet goed kunnen verwerken en dat ze in zichzelf dreigen te keren. Hier kunnen ze geen invloed op uitoefenen en ze kiezen er ook zelf niet voor. Soms hebben ze dan van een volwassene een zetje nodig om weer de weg naar boven te vinden. En om dat te geven vind ik mooi. Zo kan het kind weer kind zijn. 

Wanneer Tiertsje?

Als je je zorgen maakt om je kind. Je kan me bijvoorbeeld benaderen in de volgende situaties:

 • Als je kind emotionele problemen heeft,
  bijvoorbeeld door een echtscheiding of door verlies en rouw

 • Als je je zorgen maakt over de (hoog)gevoeligheid van je kind

 • Wanneer je jouw kind steviger in zijn of haar schoenen wilt laten staan 

 • Als er zich problemen op school, thuis of in andere situaties voordoen

 • Als je kind moeite heeft om sociale contacten te leggen

 • Wanneer je merkt dat je kind stiller is dan anders

 • Wanneer je kind gepest wordt

 • Als er sprake is van angst, faalangst, leerproblemen of concentratieproblemen

 • Of als er iets anders is waar je tegenaan loopt

In een ander licht

Samen gaan we de situatie bekijken en proberen we deze in een ander licht zetten. Je kunt mij het beste zien als een waarnemer van buiten en niet als een hulpverlener. Vanuit een gelijkwaardige positie kijk ik mee en geef tips en aanwijzingen waar ik kan. Soms houd ik een spiegel voor.

Ik benader altijd het hele systeem rond een kind, d.w.z. alle omgevingsfactoren. Je kan een kind niet los zien van ouders en de rest van zijn of haar leefomgeving. Al deze factoren zijn van invloed. Daarom probeer ik ook altijd om ouders zoveel mogelijk in het proces te betrekken. Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en te zien in hun vertrouwde omgeving. Op het kind kan dit soms ook een heel goede uitwerking hebben. Weet daarom dat ik in het coachingstraject ook op school bij het kind of bij de ouders thuis langs kan komen. 

Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar kunnen bij mij een coachingstraject volgen. De behandelmethode voor de beide doelgroepen is natuurlijk totaal verschillend. Jongeren behoeven een heel andere benadering dan jonge kinderen. Kinderen zijn kwetsbaar en jongeren staan al meer op zichzelf. Jongeren kun je goed prikkelen om zelf weer actief te worden, kinderen kun je weer in hun kracht zetten. Maar zowel kinderen als jongeren kun je inzicht geven dat ze zelf weer invloed krijgen op situaties. Van hè, ik kan dit zelf!